Vědecké programování v Pythonu

Tato stránka slouží k výuce předmětu Vědecké programování v Pythonu (12PYTH) na ČVUT FJFI. Náplň kurzu najdete v materiálech níže a také v sylabu.

Informace k letnímu semestru 2023/2024 (rozvrh, podmínky zápočtu, témata zápočtových prací apod.).

Kontakt: Jakub Urban.

Komunikace na Discord serveru: https://discord.gg/Zczh2w9JxY. Připojte se do kanálu ls-23-24.

První lekce 15. 2.

První lekce proběhne samostatně.

 1. Samostatně si projděte lekci První krůčky. Je třeba, abyste si vyzkoušeli a ověřili funkčnost prostředí pro výuku.

 2. Projděte si také dvě úvodní lekce Proč Python? a Úvod.

Otázky a komentáře ideálně sdílejte na Discordu, aby se diskuze rovnou dostala i k ostatním.

Co se tady naučíte

 • Jak jednoduše nainstalovat a spustit Python a spoustu užitečných doplňků.

 • Obecné základy programování v Pythonu, které jsou nezbytné pro efektivní použití pro vědecké použití.

 • Používat metody moderní softwarového inženýrství, např. jednotkové testy.

 • Práci se základními vědeckými knihovnami: numpy, scipy, matplotlib, pandas apod.

 • Kdy a jak optimalizovat a paralelizovat (nejen) Python kód.

 • Samostatnou práci na vlastním Python projektu.

Materiály

Materiály k výuce jsou postupně doplňovány a aktualizovány. Zdrojové IPython (Jupyter) notebooky najdete také na Gitlab.

 1. Proč Python?

 2. Úvod

 3. První krůčky

 4. Nástroje

 5. Základní syntaxe

 6. Datové typy: čísla a řetězce

 7. Datové typy: Kontejnery

 8. Objektově orientované programování

 9. Iterátory a generátory

 10. Funkcionální programování v Pythonu

 11. Moduly

 12. Výjimky

 13. Jak python loví štěnice

 14. Jednotkové testy

 15. Práce s řetězci a se soubory

 16. Vytváříme Python projekt

 17. Základy Numpy

 18. Grafy s Matplotlib

 19. Plotly pro interaktivní vizualizaci

 20. Vědecká knihovna SciPy

 21. Symbolický a sympatický SymPy

 22. Optimalizace až na Cost

 23. Paralelní výpočty

 24. Slepování jazyků pomocí Pythonu

 25. Pandas

Literatura

Volně přístupná

Knihy

Srovnání Python a Matlab